Програма по сектори

Зони за отдих

Зони за отдих

Грижата за паркове, градинки и зелени площи е основно правомощие на районния кмет. Основен приоритет за мен е запазването на всички зелени площи и недопускане на строителство в тях. Ще се полагат системни усилия за благоустрояването, поддържането на чистота и състоянието на растителността в междублоковите пространства.

Програма по сектори