Програма по сектори

Сигурност

Сигурност

Много от частните сгради и заведения в района имат камери и собствена охранителна система. Една от възможностите за по-добра превенция срещу битовите престъпления и вандалите в района е обвързването на наличните камери и поставянето на нови в единна система за района. Аз вярвам, че по-стриктният контрол и налагането на глоби за нарушаване на обществения ред, ще донесат повече сигурност на гражданите в “Оборище”. Но за да е ефективна тази система за видео-наблюдение трябва да има и осветление навсякъде. Първостепенна моя задача за мандата от четири години е да осигуря и осветя всяка малка уличка в района.

Програма по сектори