Програма по сектори

Паркиране

Паркиране

Паркирането все още е един от големите проблеми на Оборище. Навлизането на „Зелена зона” върху 80% от територията на района не реши този проблем. Напротив, на много места тротоарите все още са импровизирани зони за паркиране, разбиващи настилката и превръщащи градинките в кални локви. Затруднява се пешеходното движение, особено на майките с колички и възрастните хора.

Решенията на този проблем са очевидни:

1) Построяването на многоетажен паркинг, който би облекчил в голяма степен нуждите на жителите и гостите на района. Такъв паркинг следва да се предвиди в близост до метростанция „Театрална“ – различен от съществуващия стар многоетажен паркинг срещу 17-та поликлиника. Друго подходящо място е наказателния паркинг до гара Подуяне – същият следва да стане общински платен паркинг на достъпни цени, така и нарушителите ще станат по-малко. Други невралгични зони с нужда от общински паркинг са около Агенция митници и около Сточна гара.

2) Всяка новопостроена сграда следва да има предвидени гаражи на партера или подземен паркинг в приземието – без значение дали е жилищна, офисна или търговска сграда. Това следва да бъде задължително условие за получаване на строително разрешение.

Програма по сектори