Програма по сектори

Оборище – сърцето на стара София

Оборище – сърцето на стара София

В Оборище присъстват ярко основните пластове, изградили града ни през вековете. От римския некропол и църквата, дала името на града ни до най-стария жив квартал. Обезличаването на София продължава с десетилетия. В централната градска част има стотици сгради с огромна културна и историческа стойност. Част от тях са в лошо състояние. За да запазим наследството и паметта си, е необходимо институциите да бъдат ангажирани. Като кмет на Оборище ще направя електронен регистър на всички сгради с културна и историческа стойност, който ще съдържа информация за състоянието и собствеността. На база на този регистър ще се търси индивидуално решение за всяка сграда. Ще бъда медиатор между собствениците и отговорните институции, за да не се допуска злоупотреба с културното и историческото ни наследство.

Програма по сектори