Програма по сектори

Нашите деца

Нашите деца

Нашите деца трябва да растат, да се учат и развиват в безопасна среда. Ще настоявам за достатъчен бюджет, който да гарантира поддръжката на спортните и детските площадки. Общинските училища и детски градини ще могат да разчитат на моята подкрепа за всички начинания, свързани с доброто на нашите деца.

Програма по сектори