Програма по сектори

Естетична и достъпна градска среда

Естетична и достъпна градска среда

Градската среда в Оборище е в лошо състояние – разбити тротоари и бордюри, хаотично положени разнородни и нискокачествени настилки. Липса на стил и естетика. Недопустимо е в централен столичен район да има „непроходими“ тротоари и улици, както и неработещо улично осветление. Градската среда има нужда от подобрение. Липсва цялостна стратегия за развитие и се работи „на парче“. Всеизвестна за столичани практика последно време стана „ремонт на ремонта“. Липсва контрол на разходваните пари на столичани. Градската среда има нужда от подобрение. Ще работя за промяна на визията на района. За целта ще направя карта с проблемните места и ще настоявам за поетапното им включване в плана за ремонт на СО и ще упражнявам контрол върху извършените ремонтни дейности.

Програма по сектори