Програма по сектори

Администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Основната роля на районната администрация е да бъде близо до гражданите и бизнеса и да отговаря на техните потребности. Ще работя за повече електронни услуги, лесна и бърза комуникация, оптимизация на сроковете. Това е възможно, чрез добра организация и приоритизиране на работния процес в администрацията.

Програма по сектори